Contacte

Ferran Llop, Serveis Gràfics

Foto de Ferran Llop

Estic interessat en formar part de projectes relacionats amb e-commerce i disseny web, marketing, gestió i administració, produccions fotogràfiques i Arts Gráfiques, on pugui seguir aprenent i aportar el meu rigor i experiència treballant en equip i gestionant en diferents idiomes projectes, equips i proveïdors; creació i gestió de botigues online i pàgines web, marketing digital, retoc fotogràfic, direcció d’art, disseny gràfic, preimpresió i control d’impressió.

Ferran Llop Cladera

email: llopcladeraferran@gmail.com

Tel. 656 57 58 28