Especialitats

Ferran Llop / e-commerce i producció gràfica

Sóc especialista en producció gràfica i en e-commerce i la gestió del seus continguts, estic interessat en formar part de projectes on pugui aportar el meu rigor i experiència: