retoc fotogràfic i preimpressió

Ferran Llop / e-commerce i producció gràfica

Indicació de retocs inicials a fer a pàgina de catàleg Venca, i a la dreta prova de color amb correccions pendents.
Indicació de retocs inicials a fer a pàgina de catàleg Venca, i a la dreta prova de color amb correccions pendents.
Pàgina catàleg Venca amb indicació de retocs, i teixit estampat per igualar color imatge a la peça real
Pàgina amb indicació de retocs i teixit estampat per igualar colors a la imatge.
Indicació de retoc fotogràfic a fer a pàgina de catàleg Venca, i a la dreta prova de color amb correccions pendents.
A l’esquerra anotació de retocs a fer del catàleg Venca, i a la dreta prova de color amb noves indicacions.
Imatge catàleg Venca amb retoc fotogràfic per tenir més contrast i definició a l'estampat del vestit
Imatge catàleg Venca retocada per tenir més contrast i definició de la textura del vestit.
Prova de color catàleg Venca amb retoc fotogràfic fet, i resultat final imprès
Prova de color corregida amb simulació de fons de paper per impressió en rotogravat, i a la dreta resultat imprès.
Prova de color catàleg Venca amb retoc fotogràfic i últims retoc fotogràfic pendent, i resultat final imprès
Prova de color amb el vestit corregit, i resultat final imprès (a la dreta).
A l'esquerra resultat imprès, a la dreta prova de color corregida amb curva de color per impressió en huecogravat
A l’esquerra resultat imprès, amb la referència a la dreta de la prova de color corregida, amb curva de color per rotogravat.
Pre-impressió abans de l'era digital, amb fotolits
Inicis de la preimpressió a la editorial Editecsa amb fotolits, abans de l’era digital.