retoc fotogràfic i preimpressió

Ferran Llop / e-commerce i producció gràfica

Indicacions de retoc fotogràfic a fer a pàgina de catàleg Venca, i a la dreta prova de color amb noves correccions.
Indicacions de retoc fotogràfic a fer a pàgina de catàleg Venca, i a la dreta prova de color amb noves correccions
Pàgina catàleg Venca amb indicació de retocs, i teixit estampat per igualar color imatge a la peça real
Pàgina amb indicació de retocs i teixit estampat per igualar colors a la imatge
Indicacions de retoc fotogràfic a fer a pàgina de catàleg Venca, i a la dreta prova de color amb correccions pendents.
A l’esquerra anotacions de retoc fotogràfic a fer del catàleg Venca, i a la dreta prova de color amb noves indicacions
Recopilació de diferents catàlegs Venca acabats, un cop acabada i validada la preimpressió
Catàlegs Venca impresos, després d’acabar i validar la preimpressió per entregar a impremta
Prova de color catàleg Venca amb retoc fotogràfic fet, i resultat final imprès
Prova de color corregida amb simulació de fons de paper per impressió en rotogravat, i a la dreta resultat imprès
Prova de color catàleg Venca amb retoc fotogràfic i últims retoc fotogràfic pendent, i resultat final imprès
Prova de color amb el vestit corregit, i resultat final imprès (a la dreta)
A l'esquerra resultat imprès, a la dreta prova de color corregida amb curva de color per impressió en huecogravat
A l’esquerra resultat imprès, amb la referència a la dreta de la prova de color corregida, amb curva de color per rotogravat
Imatge del catàleg Venca retocada per tenir més contrast i definició de la textura del vestit